Begroting

Geachte bezoeker vanaf eind juni wordt de informatie van www.trendsinbeeldocw.nl getoond op https://www.ocwincijfers.nl/.

Trends in Beeld ondersteunt de begroting met cijfermatige niet-financiële beleidsinformatie. Zowel voor wat betreft de doelen uit de beleidsagenda van de begroting, als voor de prestaties van de O, C en W stelsels.

De begroting is per sector ingericht, Trends in Beeld richt zich sectoroverstijgend op de belangrijkste doelen van de O, C en W stelsels.