Verantwoording webrichtlijnen

Trends in Beeld voldoet over het algemeen aan versie 2 van de webrichtlijnen (WRv2).

Onderdelen waarop Trends in Beeld niet volledig voldoet aan de webrichtlijnen

Trends in Beeld voldoet voor de tabellen in de rubriek Verantwoord begroten niet voor 100% aan de webrichtlijnen.

Oorzaak:

De tabellen maken deel uit van de verplichte publicatie van de begroting van OCW. Er is veel afstemming nodig binnen OCW en met de Tweede Kamer om de informatie te kunnen aanpassen.

Gevolg

Sommige bezoekers van Trends in Beeld kunnen deze content niet goed gebruiken.

Alternatieven

Trends in Beeld biedt voor de huidige informatie geen alternatief.

Maatregelen

Trends in Beeld onderzoekt de mogelijkheden deze informatie voor iedereen toegankelijk aan te bieden.

Planning

Trends in Beeld streeft ernaar de nieuwe informatie op Verantwoordingsdag 2016 op een toegankelijke manier aan te bieden.