Internationale top 5

Het kabinet wil Nederland toerusten voor een positie in de voorhoede van kenniseconomieën. Onderwijs en wetenschap zijn essentiële pijlers onder dit streven.

Goede onderwijsprestaties zijn een belangrijke voorwaarde om ook in de toekomst sociale en economische welvaart te bevorderen. Ook onderzoek levert een grote bijdrage aan onze welvaart en ons welzijn. De belangrijkste ambitie van het kabinet is om in de komende jaren over de hele linie de kwaliteit van het onderwijs en daarmee de prestaties van leerlingen en studenten te verhogen. Daarnaast moeten Nederlandse onderzoekers en onderzoeksinstellingen zich kunnen meten met de besten van de wereld. Hiertoe heeft het ministerie van OCW beleid ontwikkeld dat wordt ingezet om de geformuleerde doelen en ambities te bereiken.