Education at a Glance (EAG)

Geachte bezoeker de cijfermatige informatie uit Education at a Glance zal worden ondergebracht op https://www.onderwijsincijfers.nl/.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) brengt jaarlijks een publicatie uit met indicatoren op het gebied van onderwijs onder de titel 'Education at a Glance' (EAG).

Het rapport voor 2017 is gebaseerd op cijfers uit 2016 en daar waar deze cijfers niet beschikbaar zijn op zo recent mogelijke cijfers. Op basis van dit rapport is het mogelijk een brede internationale vergelijking van het Nederlandse onderwijs te maken op het gebied van de inrichting en prestaties van het onderwijssysteem. Hiervoor wordt Nederland in eerste instantie vergeleken met landen met een vergelijkbaar welvaartsniveau en vergelijkbare cultuur. Maar ook zijn de twee rijkste landen van de OESO, de VS en Japan, in de vergelijking opgenomen.

Vanaf EAG 2015 publiceert de OESO de cijfers op basis van een nieuwe internationale classificatie voor onderwijs, de International Standard Classification of Education 2011 (ISCED 2011). Klik hier voor de inpassing van het Nederlandse onderwijs in ISCED 2011. De belangrijkste verandering t.o.v. de vorige classificering (ISCED1997) is zichtbaar in het hoger onderwijs. Met ISCED 2011 kunnen we statistieken laten zien apart voor bachelor en master opleidingen. De invoering kan voor sommige internationale vergelijkingen een trendbreuk opleveren. Waar dit het geval is, wordt dat aangegeven.