Geachte bezoeker vanaf eind juni wordt de informatie van www.trendsinbeeldocw.nl getoond op https://www.ocwincijfers.nl/. Informatie over verantwaord begroten krijgt een apparte rubriek en daar zal ook de  informatie met betrekking tot de internationale top-5 ambities worden getoond. De cijfermatige informatie uit Education at a Glance zal worden ondergebracht op https://www.onderwijsincijfers.nl/.

Het ministerie van OCW monitort de internationale positie van het Nederlandse onderwijs- en wetenschapstelsel.

Het is een belangrijke ambitie om tot de internationale top-5 te behoren op het gebied van onderwijs en wetenschap. Deze nationale ambitie volgen we met een aantal belangrijke prestatie-indicatoren. Op Europees niveau zijn met de EU2020-strategie ambitieuze onderwijsdoelstellingen gesteld voor een sterke en duurzame economie met veel werkgelegenheid. Met de belangrijkste indicatoren uit de internationale publicatie 'Education at a Glance' geven we een beeld van de sterke en minder sterke punten van het Nederlands onderwijs in internationaal perspectief.