Monitor Arbeidsmarkt april 2014

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt worden uiteengezet in een viertal hoofdstukken:

  1. Arbeidsmarktherstel na de recessie
  2. Werkgelegenheid, werkloosheid en arbeidsmarktmaatregelen
  3. Inkomenswaarborg
  4. Re-integratie