Meta-data monitor streefdoelen onderwijs 2012 - 2013

Een overzicht van de meta-data per indicator voor de streefdoelen op onderwijs in de begroting 2012 - 2013