Meta-data monitor streefdoelen onderwijs 2014

Een overzicht van de meta-data per indicator voor de streefdoelen op onderwijs in de begroting 2014.