Trends in Beeld geactualiseerd

Op Prinsjesdag is Begroting 2018 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

In de beleidsagenda bij de Begroting stelt OCW de belangrijkste ambities en beleidsdoelen vast. Trends in Beeld monitort deze ambities met expliciete doelstellingen en (tussentijdse) streefwaarden.

Ook brengt de website de internationale positie van het Nederlandse onderwijs- en wetenschapsstelsel in beeld. De ambitie om tot de internationale top-5 te behoren, wordt met een aantal prestatie-indicatoren gevolgd. De belangrijkste beelden uit de recente OESO-publicatie Education at a Glance (EAG) 2017 vindt u hier. Op basis van EAG is het mogelijk het Nederlandse onderwijs(systeem) internationaal te vergelijken.

Op OCW in Cijfers vindt u de belangrijkste kengetallen voor de verschillende beleidsterreinen van het ministerie van OCW.