OESO: Nederlands onderwijs presteert goed

Er is een hoge deelname aan onderwijs zowel onder jongeren als onder volwassenen en de aantrekkingskracht van het hoger onderwijs voor internationale studenten is groot in vergelijking tot gemiddeld in de OESO-landen. Nederland heeft een sterk systeem van middelbaar beroepsonderwijs met goede aansluiting op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit het landenrapport van de OESO, Education at a Glance 2017. Op Trends in Beeld tonen we onder het kopje 'Internationaal' de belangrijkste beelden.

Uitgaven aan onderwijsinstellingen per leerling zijn zeer doelmatig

De publieke en private uitgaven aan instellingen per leerling (ten behoeve van het primaire proces van het onderwijs) liggen licht boven het OESO-gemiddelde. Ook op andere indicatoren, zoals publieke en private uitgaven aan onderwijsinstellingen als percentage van het bbp – het deel van de welvaart dat een land uitgeeft aan onderwijsinstellingen - is de positie van Nederland boven het OESO-gemiddelde. Dit kun je duiden als als zeer doelmatig: met iets meer dan gemiddelde uitgaven bereiken we in Nederland een bovengemiddeld resultaat. Zowel de publieke en private Nederlandse uitgaven aan onderwijsinstellingen per leerling als de uitgaven als percentage van het bbp zijn tussen 2008 en 2014 gestegen, net als in de OESO-landen gemiddeld.

In Nederland kiezen veel studenten voor de richting “Recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening”

Het centrale thema van Education at a Glance 2017 is studierichting. De studiekeuze van studenten verschilt sterk per land. In Nederland kiest het grootste deel (29 procent) van de studenten voor een studie binnen de richting “Recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening”. Ook is de richting “Gezondheidszorg en welzijn” populair. Minder populair zijn de bètatechnische richtingen, maar het aandeel bètatechnische eerstejaars is de afgelopen jaren wel toegenomen.