Belangrijkste (niet-financiële) streefdoelen van de begroting 2016 online

De belangrijkste (niet-financiële) streefdoelen van de begroting 2016 staan nu online. Op Trends in Beeld monitort en registreert het ministerie van OCW de voortgang op de belangrijkste (niet-financiële) streefdoelen van de begroting . Deze update vindt gelijktijdig plaats met het aanbieden van het jaarverslag aan de Tweede Kamer.