Geachte bezoeker vanaf eind juni wordt de informatie van www.trendsinbeeldocw.nl getoond op https://www.ocwincijfers.nl/. Informatie over de stelsels in beeld zijn terug te vinden onder de correspenderende rubrieken. Informatie over verantwaord begroten krijgt een apparte rubriek en daar zal ook de  informatie met betrekking tot de internationale top-5 ambities worden getoond. De cijfermatige informatie uit Education at a Glance zal worden ondergebracht op https://www.onderwijsincijfers.nl/.

Ontdek op Trends in Beeld de kwaliteit en prestaties van de Nederlandse onderwijs-, cultuur- en wetenschapsstelsels in woord, beeld en cijfers.

Op Trends in Beeld monitort het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de doelen uit de beleidsagenda en worden de beleidsartikelen uit de begroting onderbouwd met meetbare gegevens over toerusting en prestaties.

Onder 'Verantwoord begroten' monitort OCW de kwantitatieve voortgang van verschillende ingezette beleidsinstrumenten, waaronder de Lerarenagenda en de sectorakkoorden in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. De internationale positie van het Nederlandse onderwijs- en wetenschapstelsel wordt gevolgd onder 'Internationaal'.

Direct naar

  • OCW in Cijfers De belangrijkste cijfermatige informatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
  • Onderwijs in Cijfers De belangrijkste cijfers over het onderwijs in Nederland in een samenwerking tussen OCW, DUO en CBS.